Infiltratie systeem aanleggen

Een infiltratie systeem aangelegd 
Voor de natuurlijke hemelwaterafvoer
Zo zorgt de natuur en de mens dat het water zonder enige belasting van het riool weer terug in het grondwater komt