Grondwerk, riolering (voor bedrijven)

Bij de inrichting en het onderhoud van uw bedrijfstuin of bedrijfsterrein is grondwerk niet weg te denken. Denk bij de bedrijfstuin aan de oude tuin leeghalen, vijver uitgraven, grond opbrengen voor beplanting, grind op de tuinpaden, afvoeren van oude grond etc. Maar wij doen veel meer. Denk bijv. aan sloten graven, gebroken puin aanbrengen als verharding, sleuven verdichten of uw bedrijfsterrein voorbereiden voor bestrating door het aanbrengen en verdichten van zand. Ook voor de aanleg van nieuwe riolering of vervanging van oude riolering zijn wij uw partner.

Al het grondwerk voeren onze vakmensen in eigen beheer uit met eigen machines: loaders in diverse gewichtsklassen, graafmachines in diverse maten, trilstamper en diverse trilplaten etc.