Sloopwerk

Nieuw huis gekocht en die oude schuur moet plat? Oude opslag bij uw bedrijf vervangen? Oude riolering renoveren? Tuinmuur vervangen door schutting of heg? Oude fundering verwijderen? Voor er gebouwd kan worden, moet er vaak gesloopt worden. Dat sloopwerk voert Bouwservice Bessems vakkundig uit, met zo min mogelijk overlast en schade aan belendende gebouwen of beplanting. Uiteraard voeren wij ook het puin en ander sloopafval na het sloopwerk netjes af. Ook gedurende een renovatiesloop houden wij rekening met het milieu. Doordat wij duurzaam slopen, ook wel eens ‘circulair slopen’ genoemd, lukt het ons om tot maar liefst 95% van alle materialen te recyclen of hergebruiken.

  • Totaalsloop
  • Renovatie sloop