Grondwerk

Al het grondwerk wordt door ons vakteam in eigen beheer uitgevoerd met duurzame machines: diverse loaders en graafmachines, een trilstamper etc. Enkele voorbeelden van grondwerk:

  • Uw oudere of verwilderde (bedrijfs)tuin compleet leeghalen.
  • Graafwerk voor een zwembad, vijver, laadpalen, riolering etc.
  • Grond aanbrengen voor beplanting, grind op tuinpaden.
  • Afgraven en afvoeren van oude grond en zand.
  • Sloten graven, sleuven graven voor leidingwerk.
  • Gebroken puin aanbrengen als (halve) verharding.
  • Voorbereiden straatwerk: opbrengen en verdichten van zand.